Om Fuldt Hus

Fuldt Hus startede som et frivilligt initiativ i 2017. Initiativtageren til projektet, skuespiller Sofie Alhøj, var dengang ansat på Folketeatret, hvor hun fik lov til at dele ikke-solgte billetter ud til velgørende foreninger, på aftener hvor der var tomme pladser i salen. Det førte til, at mennesker tilknyttet Dansk Flygtningehjælp, Krisecentret Dannerhuset, Hus Forbi, Frelsens Hær og mange flere, blev inviteret i teatret ganske gratis – nogle af dem for første gang i deres liv.

Fuldt Hus var sat i gang, og der kom så mange positive tilbagemeldinger fra modtagerne, at det blev klart, at initiativet måtte fortsætte.

I 2020 modtog en Fuldt Hus arbejdsgruppe bestående af Sofie Alhøj, Ralf Rudfeld fra Folketeatret og Allan Aagaard fra Aarhus Teater, en bevilling fra TrygFonden til at formalisere og effektivisere projektet, bl.a. ved at udarbejde en hjemmeside, der kunne håndtere distributionen af billetter. Det er den hjemmeside, du læser på lige nu.

I dag drives Fuldt Hus som en almen velgørende forening, der har til formål at bidrage til mennesker i en udsat situation oplever sig som en del af et fællesskab gennem deltagelse i kulturlivet. Foreningens medlemmer er teatre, der ønsker at donere ikke-solgte billetter. Billetterne stilles til rådighed for organisationer, som arbejder på et socialt og alment velgørende grundlag eller til andre, der på non-profit basis arbejder for at give mennesker i en økonomisk og socialt udsat situation en bedre hverdag. 

Fuldt Hus optager løbende nye medlemmer, der ønsker at bidrage til ordningen. Kulturorganisationer, der ønsker at blive medlem af Fuldt Hus, kan henvende sig via denne formular.

Medlemmer af Fuldt Hus

Odsherred Teater Hjemmeside

Nørrebro Teater hjemmeside

Bestyrelse

Formand
Sara Kudsk-Iversen
Projektleder for Familieoplevelsesklubberne i Red Barnet

Næstformand
Morten Aagaard
Korshærspræst
Kirkens korshær

Kasserer
Ralf Rudfeld
Økonomichef
ved Folketeatret

Bestyrelsesmedlem
Allan Aagaard
Administrerende direktør
ved Aarhus Teater

Bestyrelsesmedlem
Carsten Wittrock
Teaterchef ved
Nørregaards Teater

Suppleant
Katrine Helmer Andrea
Marketingchef ved
Nørrebro Teater

Ansatte

Daglig leder
Inger Andersen

Projektmedarbejder
Mikkel Baden-Jensen

Tak for hjælp på vejen

Fuldt Hus kunne ikke være blevet skabt, hvis det ikke havde været for en række menneskers generøse støtte undervejs. Fuldt Hus skylder en særlig tak til:

TrygFonden, Odense Kommune, Aarhus Kommune, Sofie Alhøj, Thomas Breck, Rasmussen & Marker, Billetten.dk, Instafilm, Fødevarebanken, Henrik Olsen, Frivilligcenter SR-Bistand, Eva Kristina Mikkelsen, Johanne Alhøj, Frelsens Hær, Udviklingsplatformen, Lea Linstow, Maysa Abou Hamid, Jorry Lohse, Lea Rønne, Dinne Clausen Rønne, Ea Christine Agger, Asbjørn Agger, Mariam Allo, LINK, Julie Rømer og Laura Hagemann Jensen.