Velkommen til Fuldt Hus!

Vi arbejder for at tilbyde borgere i en udsat situation en plads i fællesskabet.

Fuldt Hus er en almenvelgørende forening. Vores medlemmer er kulturudbydere, der ønsker at tage et socialt ansvar ved at donere ikke-solgte billetter til udsatte borgere via velgørende organisationer.

Forening Fuldt Hus har til formål at bidrage til at socialt udsatte oplever sig som en del af et fællesskab gennem deltagelse i kulturlivet. Foreningens medlemmer er teatre, der ønsker at donere ikke-solgte billetter. Billetterne stilles til rådighed for organisationer, som arbejder på et socialt og alment velgørende grundlag eller til andre, der på nonprofit basis arbejder for at give økonomisk og socialt udsatte en bedre hverdag.

I øjeblikket kan man via Fuldt Hus opleve disse forestillinger…