Velkommen til Fuldt Hus!

Vi arbejder for at tilbyde borgere i en udsat situation en plads i fællesskabet.

Fuldt Hus er en almenvelgørende forening. Vores medlemmer er kulturudbydere, der ønsker at tage et socialt ansvar ved at donere ikke-solgte billetter til udsatte borgere via velgørende organisationer.

Forening Fuldt Hus har til formål at bidrage til at socialt udsatte oplever sig som en del af et fællesskab gennem deltagelse i kulturlivet. Foreningens medlemmer er teatre, der ønsker at donere ikke-solgte billetter. Billetterne stilles til rådighed for organisationer som arbejder på et socialt og alment velgørende grundlag eller til andre, der på nonprofit basis arbejder for at give økonomisk og socialt udsatte en bedre hverdag.

Tilbagemeldinger fra modtagerne

”Vi er utrolig glade og taknemmelige for at Fuldt Hus eksisterer, idet vi i Frelsens Hær på Nørrebro, får mulighed for at give gode oplevelser videre til brugerne af huset. Mennesker som er ensomme, ældre, svækkede eller havnet i udsatte situationer, som gør at de ikke selv har råd – eller overskud – til at købe sig en teaterbillet. Vi har flere gange bygget et arrangement op omkring en forestilling i Folketeatret, hvilket giver forventningsglæde og efterfølgende gode samtaler om det man har set opført på teatret. Tusind tak!”

– Ansat ved Frelsens Hær

“Tusind tak for jeres tilbud ang. gratis teaterbilletter til mennesker, som ikke under normale omstændigheder ville have mulighed for at komme i teateret. Jeg er sælger af Hus Forbi, og jeg er i gang med at prøve at starte et projekt op, hvor vi sælgere deltager i kulturelle oplevelser sammen med alm. danskere, da det godt kan være svært for os at komme tilbage til normaliteten igen. Jeg tror selv at kulturen er et godt sted at møde andre mennesker, som ikke hører til vores miljø. Så jeg/vi støtter 100 % op om jeres tilbud og er glade for I tænker på os. Så jeg vil gerne med ydmyghed og et kæmpe smil sige JA TAK.”

– Sælger af Hus Forbi

“Jeg arbejder for, at børnene kan få en så normal barndom som muligt, med de samme oplevelser som andre børn i skole og børnehaven får. Så de kan “tale med” og stimuleres med gode oplevelser. Så derfor, hvis jeg må – og der er billetter til det – så vil jeg gerne formidle til de kvinder, vi har i Danners efterværnsgrupper, som er alene i byen i egen lejlighed med en stram økonomi.”

– Ansat ved Dannerhuset

Podcast interviews

  • Mød modtagerne
    Podcast dokumentarist, Lea Linstow, har talt med tre personer fra Fuldt Hus’ målgruppe om en hverdag præget af isolation, og om betydningen af kulturelle oplevelser. Hør deres fortællinger…