Velkommen til Fuldt Hus!

Vi arbejder for at tilbyde borgere i en udsat situation en plads i fællesskabet.

Fuldt Hus er en almenvelgørende forening. Vores medlemmer er kulturudbydere, der ønsker at tage et socialt ansvar ved at donere ikke-solgte billetter til borgere i en udsat position via velgørende organisationer.

Forening Fuldt Hus har til formål at bidrage til at mennesker i en socialt udsat situation oplever sig som en del af et fællesskab gennem deltagelse i kulturlivet. Foreningens medlemmer er teatre, der ønsker at donere ikke-solgte billetter. Billetterne stilles til rådighed for organisationer, som arbejder på et socialt og alment velgørende grundlag eller til andre, der på nonprofit basis arbejder for at give mennesker i en økonomisk og socialt udsat situation en bedre hverdag.

Som modtager af billetter via Fuldt Hus kan du nu opleve…